Nowości

Witaj, świecie!

Pięć minut na rozkruszenie tytoniu i nabicie fajki – u nas trwało dwa lata. W tym czasie wielokrotnie spotykaliśmy się w zaprzyjaźnionej Trafice poznańskiej, na zawodach i w całkiem prywatnych miejscach. Powoli z rozmów, idei wspólnie poruszanych, wyłaniał się obraz Klubu. Nie miejsca, lecz ludzi, których łączą wspólne zainteresowania i pasje, którzy znajdują wspólny mianownik działań – ludzi, którym się chce. Jak tytoń misternie układany w fajce podczas zawodów w naszych głowach układała się w spójną całość potrzeba wspólnego działania. Wreszcie – nadszedł ten moment.

Minutą na rozpalenie stało się spotkanie założycielskie. To dziś, 21.10.2013, grono składające się z następujących osób: Iwona Kaczmarek, Anna Mucha, Damian Mucha, Tomasz Polichnowski, Tomasz Kaczmarek, Janusz Patynek, Dionizy Buksa, Ryszard Szułczyński – podjęło decyzję o powstaniu Klubu Fajkowo Cygarowego Trafika Poznań. Podczas głosowania, które było częścią wieczoru ustalono Statut Klubu, a także wybrano władze na pierwszą kadencję. Pierwszym Prezydentem Klubu został wybrany Damian Mucha, natomiast członkami Zarządu Klubu, mającymi za zadanie wsparcie Prezydenta w jego trudnej pracy, Ryszard Szułczyński i Tomasz Polichnowski. Jako nowy Klub jednogłośnie podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do Rady Polskich Klubów Fajki, a wykonanie tego zadania powierzyliśmy Prezydentowi.

Zapałki już wykorzystane. Mamy teraz nadzieję na długie, mistrzowskie palenie – czyli na wiele lat istnienia w tej jakże ciekawej społeczności, zrzeszonej pod parasolem błękitnego dymu.

Published: 21 października 2013